Thứ tư, 17/01/2018
1.055 thanh niên Hậu Giang lên đường nhập ngũ - 12/2/2017

Ý kiến của bạn