Thứ bảy, 27/05/2017
1.055 thanh niên Hậu Giang lên đường nhập ngũ - 12/2/2017

Ý kiến của bạn