Thứ bảy, 27/05/2017
Áp thấp nhiệt đới tràn vào Philippines, hơn 1.600 người sơ tán - 9/1/2017

Ý kiến của bạn