Thứ tư, 17/01/2018
Đối thoại với 30 hộ dân bị ảnh hưởng tiếng ồn, bụi Nhà máy giấy Lee & Man - 3/4/2017

Ý kiến của bạn