Thứ bảy, 23/09/2017
Lửa lại bất ngờ bùng phát ở công ty Kwong Lung MeKo - 17/4/2017

Ý kiến của bạn
Tuanduong (23/09/2017 03:58:03)
Điểm tin tin tức đông tây 24h dài lê thê, nghe mệt. Phần nào thì điểm tin phần đó, chứ mới vô nghe điểm tin hết 2 phút thì muốn chuyển kênh ngay. Cần ngắn gọn hơn. Nhạc hình hiệu cũng thế.