Chủ nhật, 19/11/2017
Lửa lại bất ngờ bùng phát ở công ty Kwong Lung MeKo - 17/4/2017

Ý kiến của bạn
Tuanduong (19/11/2017 05:58:56)
Điểm tin tin tức đông tây 24h dài lê thê, nghe mệt. Phần nào thì điểm tin phần đó, chứ mới vô nghe điểm tin hết 2 phút thì muốn chuyển kênh ngay. Cần ngắn gọn hơn. Nhạc hình hiệu cũng thế.