Chủ nhật, 23/07/2017
Lửa lại bất ngờ bùng phát ở công ty Kwong Lung MeKo - 17/4/2017

Ý kiến của bạn
Tuanduong (23/07/2017 07:26:47)
Điểm tin tin tức đông tây 24h dài lê thê, nghe mệt. Phần nào thì điểm tin phần đó, chứ mới vô nghe điểm tin hết 2 phút thì muốn chuyển kênh ngay. Cần ngắn gọn hơn. Nhạc hình hiệu cũng thế.