Thứ năm, 19/10/2017
Lực lượng vũ trang ra quân huấn luyện năm 2017 - 1/3/2017

Ý kiến của bạn