Thứ bảy, 21/07/2018
Thời sự Hậu Giang - 5/8/2017

Ý kiến của bạn
Lê Thị Thùy Lam (21/07/2018 06:47:16)
Tôi thích xem bạn Nhật Minh dẫn chương trình thời sự của đài. Bạn này cười thân thiện, dẫn sinh động, đọc phóng sự hay. Tôi cũng thích xem chương trình của đài, phóng sự gần gũi.