Thứ ba, 30/05/2017
Thượng tướng Việt Nam được Tổng thống Putin tặng huân chương - 3/3/2017

Ý kiến của bạn