Thứ tư, 15/08/2018

Những thành tựu nổi bật của ngành Y tế năm 2016

06/01/2017 22:19
HGTV - Năm 2016, Hậu Giang tiếp tục chọn lĩnh vực y tế làm mục tiêu phấn đấu để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tuyến huyện, nâng tỉ lệ tham gia BHYT của người dân. Nhờ sự đầu tư, quan tâm đồng bộ, từng nội dung của lĩnh vực y tế đạt cao theo kế hoạch đề ra, với nhiều kết quả nổi bật.

 

1. Chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ được nâng cao.

Ngoài việc đầu tư gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, ngành còn chọn 18 điểm cơ sở y tế về đổi mới phong cách phục vụ; mỗi trung tâm y tế đều thành lập tổ tư vấn hướng dẫn người dân. 

2. Dịch bệnh được kiểm soát không xảy ra trên diện rộng.

Trong năm, mở 4 đợt cao điểm tuyên truyền về dịch bệnh, phát trên 50.000 tờ rơi, tờ bướm cho người dân; tổ chức gần 200 đợt ra quân tiêu độc khử trùng phòng nên dịch bệnh được kiểm soát.

3. Hoàn thành mô hình Trung tâm y tế tuyến huyện hai chức năng.

Lần đầu tiên, Trung tâm y tế và Bệnh viện tuyến huyện đã sáp nhập, từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở.

close X

4. Vượt chỉ tiêu tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

Dù chỉ tiêu được giao trong năm 2016 là cao, nhưng ngành y tế đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành. Đến cuối năm 2016, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt hơn 76%; tăng 2% so với Nghị quyết đề ra.

5. 75/76 trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Hiện đã có 75 trong tổng số 76 trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đây là một nỗ lực rất lớn của ngành trong việc hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, qua đó góp phần rất lớn kéo giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế tuyến trên.

 

 

 

 

 Ý kiến của bạn

SẮP CHIẾU

GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
SJC 36,500 36,580
Nhẫn tròn H.T.V 34,080 34,430
NGOẠI TỆ

LOẠI MUA VÀO BÁN RA
AUD 17387.48 17648.41
EUR 24397.38 24688.99
JPY 199.23 203.04
USD 22750 22820