Thứ năm, 19/07/2018

Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng

13/11/2017 11:23
Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu (tức là tăng 90.000 đồng). Đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm). Trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Với 86,5% đại biểu tán thành, ngày 13/11, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

Theo đó, Quốc hội quyết tổng số thu ngân sách nhà nước là hơn1,3 triệu tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước là hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là hơn 360.000 tỷ đồng.

close X


 


Ý kiến của bạn

SẮP CHIẾU

GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
SJC 36,500 36,580
Nhẫn tròn H.T.V 34,080 34,430
NGOẠI TỆ

LOẠI MUA VÀO BÁN RA
AUD 17387.48 17648.41
EUR 24397.38 24688.99
JPY 199.23 203.04
USD 22750 22820