Thứ tư, 15/08/2018

Video | Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên vi phạm đạo đức

03/08/2018 10:51
HGTV – Năm học 2018 – 2019 này ngành giáo dục phát động phong trào thi đua trong các thầy cô, nguyên tắc ai vi phạm thì ra khỏi ngành. Một người ra khỏi ngành là ảnh hưởng đến cả gia đình họ nhưng vì tương lai con em chúng ta, phải làm kiên quyết việc này.


Ý kiến của bạn

SẮP CHIẾU

GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
SJC 36,500 36,580
Nhẫn tròn H.T.V 34,080 34,430
NGOẠI TỆ

LOẠI MUA VÀO BÁN RA
AUD 17387.48 17648.41
EUR 24397.38 24688.99
JPY 199.23 203.04
USD 22750 22820