Thứ tư, 15/08/2018

Video | Ngã Bảy xây dựng mô hình sản xuất tập thể hướng đến sản xuất bền vững

11/08/2018 10:11
HGTV – Tại xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, hiện có 29 tổ hợp tác và 3 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả, cho thu nhập ổn định.


Ý kiến của bạn

SẮP CHIẾU

GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
SJC 36,500 36,580
Nhẫn tròn H.T.V 34,080 34,430
NGOẠI TỆ

LOẠI MUA VÀO BÁN RA
AUD 17387.48 17648.41
EUR 24397.38 24688.99
JPY 199.23 203.04
USD 22750 22820